CAD-CAM

CAD CAM

Novi milenijum je u oblast stomatološke protetike doneo revoluciju u smislu upotrebe tehnike kompjuterskog skeniranja, dizajniranja i izrade protetskih nadoknada CAD CAM sistemom. Od tada se ova oblast kontinuirano usavršava, a spektar indikacija se proširio na gotovo kompletnu stomatolosku protetiku uz mogućnost upotrebe različitih materijala. CAD CAM (kompjuterski podržan dizajn/kompjuterski podržana izrada) je sistem gde se od fabrički izradjenih blokova različitih materijala određenim procesom (CAD – skeniranje i dizajniranje i CAM – izrada željene konstrukcije) dobijaju zubno protetske nadoknade. Postignuti su fantastični rezultati po pitanju preciznosti i estetike uz primenu materijala izvanrednih karakteristika. Zubna laboratorija Cvetic kombinuje tri CAD CAM sistema da bi uspešno izradili najrazličitije protetske nadoknade u najkraćem vremenskom periodu. Sirona inLab MC X5 Kavo Everest Sirona inLab MC XL 3 Shape Sirona inEos Blue

 

Posted by Dental art on Friday, February 27, 2015